Zapytanie ofertowe nr 02/09/02017 z dnia 13.09.2017