Projekty unijne

ECO TRADE SP. Z O.O.
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich „Przekroczyć kolejne granice” plan ekspansji Spółki na
perspektywiczne rynki pozaunijne USA i RPA.

Celem projektu jest napędzenie dynamiki prowadzonej działalności eksportowej Spółki,
zwiększenie wolumenu eksportu oraz utwierdzenie znanej już marki produktów eksportowych
Spółki na rynkach międzynarodowych. Planowanym efektem projektu jest między innymi
wzrost przychodów ze sprzedaży produktów przeznaczonych na eksport.

Wartość projektu: 865.487,00PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 376.750,00PLN