Informacja do zapytania 04.10.2017

Informacja dotycząca zapytania ofertowego 04.10.2017 z 12.10.2017 

informacja